Bokslutskommuniké januari – december 2008

Vindparken Mörttjärnberget

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Kommentar av VD Peter Johansson
För Eurocon var 2008 ett framgångsrikt år. När vi summerar kvartal fyra kan vi konstatera att såväl omsättning som resultat ökat väsentligt jämfört med föregående år. Det är även glädjande att återigen, för 19:e året i följd kunna visa ett positivt resultat. Vi står väl rustade inför kommande år med ett konkurrenskraftigt tjänste- och produktutbud samt med en stark finansiell ställning.

För mer information:
VD Peter Johansson
Mobilnr: 076-7675801
peter.johansson@eurocon.se