Årsredovisning 2012

Vindparken Mörttjärnberget

Årsredovisning 2012