Styrelsen

I styrelsen avgörs bland annat frågor avseende koncernens strategiska inriktning, dess organisation samt ärenden rörande större investeringar och åtaganden. Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av det aktuella affärsläget, av konkurrenterna och av koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete.

Richard Hellekant

Styrelseordförande

Richard är också ordförande i revisionsutskottet,
samt ordförande i ersättningsutskottet,
VD och medgrundare av PSG Capital AB.
M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm
Född: 1971.
Invald 2015.
Aktier: 34 526

Richard Hellekant

Christer Svanholm

Ledamot och vice ordförande

Processpecialist, Civilingenjör

VD för Eurocon under 2007

Född: 1953

Invald: 2007

Aktier: 1 840 459

Christer Svanholm

Ulf Rask

Styrelseledamot

Uppdragsledare Eurocon,
Civilingenjör
Född: 1958
Invald: 2007
Aktier: 1 837 163

Ulf Rask

Anders Nilsson

Styrelseledamot

Samt ledamot i revisionsutskottet.

Tidigare VD Knowit (publ),

Ordförande i NP3 Fastigheter (publ),

Styrelseledamot i Softronic (publ), m. fl. bolag.

Civilingenjör KTH -75

Född: 1951

Invald: 2016

Aktier: 149 920 (varav 119 920 via bolag)

Anders Nilsson

Erica Jonsson

Styrelseledamot

Jurist, Hovrättsassessor

Jur. kand. Uppsala universitet 1993

Född: 1964

Invald: 2019

Aktier: 8 500

Erica Jonsson