Styrelsen i Eurocon Consulting AB återkallar förslag till utdelning samt skjuter upp årsstämman

Vindparken Mörttjärnberget

Styrelsen i Eurocon Consulting AB återkallar förslag till utdelning samt skjuter upp årsstämman

Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av covid-19 har styrelsen beslutat att återkalla förslaget om en utdelning om SEK 0,10/aktie till årsstämman. Styrelsen har ambitionen, om förutsättningarna medger, att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning. Styrelsens beslut om att kalla till extra bolagsstämma kommer att meddelas i samband med den tredje kvartalsrapporten, vilken beräknas offentliggöras den 6 november 2020.

Styrelsen i Eurocon har vidare fattat beslut om att senarelägga årsstämman. Stämman var ursprungligen planerad att hållas torsdag den 7 maj 2020. Stämman kommer att hållas i Örnsköldsvik den 25 juni 2020, kl. 18.00. Detta pressmeddelande utgör inte en kallelse till årsstämman. Eurocon skickar ut en kallelse senast fyra veckor före det nya datumet för stämman.

 

Peter Johansson, VD, 076-767 58 01

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 265 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se