Utbildning i ATEX Installationer i riskområde med explosiv atmosfär, Göteborg (2 dagar)

Utbildning i ATEX Installationer i riskområde med explosiv atmosfär, Göteborg (2 dagar)

En utbildning för dig som projekterar, installerar, kontrollerar eller underhåller elektrisk och/eller mekanisk utrustning för explosiv gas eller dammatmosfär.

Varför?
Det finns många olika skyddsmetoder för EX-utrustning. Vilka är lämpligast

för olika behov? Vad gör de olika EX-utförandena säkra – eller farliga vid
misstag? Har du kunskap om EX-risker och gällande regler? Kan du tyda
utrustningens EX-märkning? Hur ska installationen göras?

Vad är nyttan?
Här är utbildningen som är lämplig för alla med behov av aktuell kunskap
om EX-installationer. Stärk din kompetens att kostnadseffektivt skapa
säkerhet i EX-miljö för anläggning och personal!

Utbildningens innehåll
• Explosiva atmosfärer från brandfarlig vara och brännbart damm
• Att förstå klassning – hur riskområden med explosiv atmosfär indelas
• Tändkällor (inkl. statel) och hur man kan undvika explosioner
• 1999/92/EG – ATEX användardirektiv – arbetssäkerhet
• 2014/34/EU – ATEX produktdirektiv (nytt 2016-04) – certifikat och
tillverkardeklarationer
• Utföranden för Ex-materiel: Ex b, Ex c, Ex d, Ex e, Ex fr, Ex h, Ex i, Ex k,
Ex m, Ex n, Ex o, Ex op, Ex p, Ex q, Ex s, Ex t, Ex v
• Egensäkra system Ex i (Fördjupning, se särskild kurs)
• Att tyda märkningen av ATEX-materiel
• Installation, kontroll och underhåll
• Kort om explosionsskydd i övriga världen
• Övningar

Utbildningen baseras främst på
• SS-EN 60079-14 och -17:2014 installation, kontroll & underhåll
(SEK Hb 427, utgåva 4, 2017), elinstallationer i explosionsfarliga områden
• SS-EN 60079-10-1:2016 (SEK Hb 426, utgåva 5.1, 2019), klassning av
områden med explosiv gasatmosfär
• SS-EN 60079-10-2:2015, klassning av områden med explosiv dammatmosfär
• Föreskrifterna ELSÄK-FS 2016:2, AFS 2016:4, AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7

Mer information

Anmälan – DENNA KURS ÄR INSTÄLLD pga COVID-19

men kontakta oss så berättar vi mer om utbildningarna och håller dig uppdaterad om när vi kör igen.

Tel: 031 – 334 26 00 eller kurs@pidab.com