Utdelning i Eurocon Consulting AB (publ)

Vindparken Mörttjärnberget

Utdelning i Eurocon Consulting AB (publ)

Aktien handlas exklusive utdelning från och med den 22 april 2009.
Avstämningsdag är den 24 april 2009.

Bolag: Eurocon Consulting AB
Kortnamn: EURO
ISIN-kod: SE0002222596
Order book ID: 50689
Utdelning: 0,09 SEK
Handelspost: 2000
Handel ex utdelning: 22 april 2009
Antal aktier: 33 599 005

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall och Gävle. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 120 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.