Sex medarbetare på Eurocon Engineering AB i Göteborg övergår till Sweco

Vindparken Mörttjärnberget

Sex medarbetare på Eurocon Engineering AB i Göteborg övergår till Sweco

Från och med den sista mars övergår sex medarbetare inom automation i Göteborg till anställning hos Sweco. Pågående projekt och uppdrag fortsätter enligt plan. Parterna har överenskommit att inte offentliggöra villkoren.

Bakgrunden är att vi inom automationsområdet för läkemedels- och livsmedelsbranschen inte har uppnått kritisk massa och tillfredställande lönsamhet. Sweco är en stor aktör inom det området och kommer att kunna utveckla verksamheten och den kompetens som finns hos våra medarbetare. Vi är övertygade om att detta är den bästa långsiktiga lösningen för våra medarbetare, våra kunder och för Eurocon, säger Peter Johansson, VD Eurocon Consulting AB.

 

Peter Johansson, VD, 076-767 58 01

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Eurocon har ca 265 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se