Nytt uppdrag till Kemira Kemi AB

Vindparken Mörttjärnberget

Nytt uppdrag till Kemira Kemi AB

Eurocons dotterbolag Pidab AB har erhållit en order på utbyte av brännarsystem och gassträcka till Kemira Kemi AB i Helsingborg tillsammans med Industri-Teknik Bengt Fridh AB.
Pidab kommer att ansvara för projektet, där bland annat följande delar ingår; projektledning, el- och instrumentkonstruktion, programmering, montageledning samt materielleveranser.

Uppdraget förväntas sysselsätta 3-4 personer på pidab fram till juli 2020.

Peter Johansson, VD, 076-767 58 01

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Eurocon har ca 265 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se