Marknadsmeddelande 106/18 – Eurocon Consulting AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 4 maj 2018

Vindparken Mörttjärnberget

Marknadsmeddelande 106/18 - Eurocon Consulting AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 4 maj 2018