Kommuniké från Årsstämman 2009-04-21

Vindparken Mörttjärnberget

Kommuniké från Årsstämman 2009-04-21

* Björn Johannesson valdes till ordförande att leda årsstämman.
* Vid stämman var 27 162 850 (80,84 %) av totalt 33 599 005 aktier representerade.
* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande en utdelning med 0,09 Sek per aktie.
* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:

Lennart Westberg, ordförande (extern), Marie Berglund, ledamot (extern), Christer Svanholm, ledamot Ulf Rask, ledamot samt Lars Arnerlöf, ledamot.
* Till valberedning valdes: Lennart Westberg och Christer Svanholm.
* Övrigt förekom icke.

För mer information:
Peter Johansson, VD
060-67 78 01, peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Kiruna och Gävle. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 120 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.