Eurocons dotterbolag pidab AB och Eurocon Sydväst AB har erhållit uppdrag för VA Syd AB, Ellinge avloppreningsverk

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocons dotterbolag pidab AB och Eurocon Sydväst AB har erhållit uppdrag för VA Syd AB, Ellinge avloppreningsverk

Eurocons dotterbolag har via IEW Group AB erhållit uppdrag av VA Syd AB angående Ellinge avloppsreningsverk utanför Eslöv. Eurocon Sydväst har ansvar för projektledning. pidab har ansvar för processdesign, automation, samt för el- och instrument-konstruktion i gasuppgraderingsprojektet.

Det befintliga gassystemet i Ellinge har till stora delar överskridit sin tekniska livslängd och kommer nu att bytas och uppdateras så att det uppfyller dagens regelverk.

Projektet startar 2023 och skall vara klart 2025. Eurocon/pidab beräknar att projektet kommer att sysselsätta 3-5 medarbetare under två år. I åtagandet ingår även leverans av en större mängd utrustning.

För mer information kontakta:

Per Forsbring
VD, pidab AB

per.forsbring@pidab.com

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Kristianstad, Karlshamn, Kalmar, Växjö, Oskarshamn, Göteborg, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 280 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se