Eurocons dotterbolag KLT har meddelats en avsiktsförklaring

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocons dotterbolag KLT har meddelats en avsiktsförklaring

KLT Konsult AB har meddelats en avsiktsförklaring att Assemblin El AB fått i uppdrag att anlita KLT enligt förfrågan till projekt NYPS Västervik av Skanska AB/Region Kalmar Län. Projektet gäller el- och teleprojektering av fas 1 för nybyggnad av specialistpsykiatri i Västervik. Uppdraget startar omgående och är planerat att pågå till Q1 2022. KLT kommer att bemanna projektet med åtta till tolv medarbetare under perioden. 

För mer information:

Peter Johansson, VD Eurocon Consulting AB
076-767 58 01

Jörgen Lindström, VD KLT Konsult AB
070-665 50 42

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personsers försorg, för offentliggörande den 9 december 2020.

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 250 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se