Eurocon startar nytt dotterbolag i Göteborg – Eurocon Sydväst AB

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon startar nytt dotterbolag i Göteborg - Eurocon Sydväst AB

Eurocon startar ett nytt dotterbolag i Göteborg som i första hand kommer att erbjuda tjänster för industriprojekt inom mekanik och rör, projektledning och konstruktion. Verksamheten börjar den fjärde oktober och kommer att ha nio anställda från starten.

– Detta är kompetenser som kompletterar vårt utbud på ett mycket bra sätt inom industrisegmentet i sydvästra Sverige, men gruppen kommer att jobba i hela Sverige samt med svenska kunder utomlands, säger VD Peter Johansson.

För mer information:

Peter Johansson, VD
076-7675801, peter.johansson@eurocon.se

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 250 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se