Eurocon ökar sin leverans av SiteBase till Boliden Mineral AB

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon ökar sin leverans av SiteBase till Boliden Mineral AB

Eurocons programvara SiteBase fortsätter att ta ytterligare marknadssegment inom gruvnäringen genom utökning av order till Boliden Mineral AB.

Eurocon levererar SiteBase och SiteSymbol till Aitikgruvan samt kompletterar med funktioner för dokumentleverans till Bolidens befintliga dokumentsystem samt även för befintligt underhållssystem. Konfiguration och anpassning har påbörjats och avslutas under hösten 2012. Projektet kommer att sysselsätta 3-4 personer från Eurocon.

Vi tackar Boliden Mineral för deras förtroende och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

För mer information kontakta:

Mikael Lindqvist
Tel: 070-329 56 02
mikael.lindqvist@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Stockholm, Sundsvall, och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.