Eurocon har vunnit ett uppdrag till Södra Cell AB Mörrums bruk i Mörrum

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon har vunnit ett uppdrag till Södra Cell AB Mörrums bruk i Mörrum

Eurocon har fått förtroendet av Mörrums bruk att tillhandahålla ingenjörskompetens gällande förstudier, förprojekt, utredningar och processtöd för textil- och barrmassalinjen. Projektet kommer att pågå under andra kvartalet 2013 och omfattar 2-3 personer.

För mer information:

Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
Direkt: 060-67 78 01 | Mobil 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Kjell Jacobsson
VD, Eurocon FLK AB
Direkt: 0454-30 34 44 | Mobil 0708-18 12 20
kjell.jacobsson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.