Eurocon har vunnit en ny order och levererar SiteBase till Akzo Nobel

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon har vunnit en ny order och levererar SiteBase till Akzo Nobel

Konvertering kommer att göras från IDOK till SiteBase samt integration till SAP. Installationer, anpassningar och utbildningar kommer att påbörjas omgående och avslutas i höst. Ordervärdet är drygt 3 miljoner.

Vi tackar Akzo Nobel, för deras förtroende och ser fram mot ett fortsatt gott samarbete.
För mer information kontakta:

Mikael Lindqvist
Tel: 070-329 56 02
mikael.lindqvist@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 135 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.