Eurocon har fått projekteringsuppdrag för Cinis Fertilizers nya anläggning för produktion av cirkulärt och fossilfritt mineralgödsel

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon har fått projekteringsuppdrag för Cinis Fertilizers nya anläggning för produktion av cirkulärt och fossilfritt mineralgödsel

I Eurocons åtagande ingår projektering av el, instrument och styrautomation, mek/anläggningskonstruktion, HVAC samt processtöd. Uppdraget startas omgående och kommer att sysselsätta 10-15 av våra medarbetare fram till slutförandet under 2024. Anläggningen i Köpmanholmen är den första anläggningen som Cinis Fertilizer sätter upp och man har även planer på att bygga ytterligare en anläggning med råvara från Northvolts batterifabrik i Skellefteå.

Detta projekt är ytterligare ett erkännande av Eurocons kompetens och engagemang inom den gröna hållbarhetsutvecklingen som sker inom industrin idag.

För mer information:

Robert Bylin, Vice VD
070-545 66 55

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Kristianstad, Karlshamn, Kalmar, Växjö, Oskarshamn, Göteborg, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 280 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se