Eurocon har erhållit uppdrag åt SCA i projekt Expansion Obbola

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon har erhållit uppdrag åt SCA i projekt Expansion Obbola

I leveransen ingår delprojektledning samt projektering av el, instrument och automation för delprojekt RF3, ny returfiberlinje. Vi kommer även att bistå SCA:s projektorganisation med en delprojektledare inom el, instrument och automation för delprojekt PM2, ny pappersmaskin.

Genomförandeprojektet startas omgående och kommer att slutföras under 2023 och involvera fem till sju personer.

För mer information:

Mats Karlsson
Affärsenhetsansvarig Sundsvall-Härnösand
070-326 04 38

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019. 

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Eurocon har ca 265 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se