Eurocon får order på elprojektering av reningsanläggning vid Iggesunds Bruk

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon får order på elprojektering av reningsanläggning vid Iggesunds Bruk

För mer information:

Peter Johansson, VD
060-67 78 01, peter.johansson@eurocon.se

Thomas Rosdahl, Projektledare
060-67 78 08, thomas.rosdahl@eurocon.se

EUROCON är en svensk koncern som grundades1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall och Gävle. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon är ca 120 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa och papper, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se