Eurocon etablerar ett nytt bolag i Tyskland

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon etablerar ett nytt bolag i Tyskland

Som vi meddelat tidigare har Eurocon Consulting AB (publ) per den 1 januari 2011 förvärvat resterande 49 procent av intressebolaget Eurocon North AB. Köpeskillingens erläggande är villkorad av godkännande av ordinarie Årsstämma 2011 samt 2013. På ordinarie Årsstämma 2011 skall beslut fattas om erläggande av 70 procent av köpeskillingen för Eurocon North AB. Beslut om erläggande av resterande 30 procent av köpeskillingen fattas på ordinarie Årsstämma 2013. Köpeskillingen kommer i sin helhet att utgöras av nyemitterade aktier i Eurocon Consulting AB (publ). Förvärvet av de resterande aktierna i Eurocon North AB kommer vid erläggande av full tilläggsköpeskilling om 1 276 580 nyemitterade aktier innebära en utspädning för de nuvarande aktieägarna i Eurocon Consulting AB (publ) på cirka 3,46 procent. Rätten att teckna aktier tillkommer Tord Kostet.

För mer information kontakta:

Peter Johansson, VD, Eurocon Consulting AB
Tfn. 076-7675801
peter.johansson@eurocon.se

Peter Gitzen, VD, Eurocon Gmbh
Tfn.
peter.gitzen@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 135 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.