Eurocon Engineering AB och FLK Sverige AB etablerade den första januari ett gemensamt ägt kontor i Karlshamn med namnet Eurocon FLK AB

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon Engineering AB och FLK Sverige AB etablerade den första januari ett gemensamt ägt kontor i Karlshamn med namnet Eurocon FLK AB

Etableringen innebär att Eurocon och FLK bildar ett gemensamt bolag med placering i Karlshamn. Eurocon och FLK äger 37 procent vardera och medarbetarna äger 26 procent av bolaget. FLK har idag en inarbetad verksamhet inom installationsteknik med fokus på VVS, energi och miljö.
Eurocon kommer att komplettera med tjänster mot processindustri och energi och därmed etablera verksamhet i södra delen av Sverige vilket har varit Eurocons mål under en längre tid. Bolaget har från starten två medarbetare och rekrytering av medarbetare för den industriella verksamheten har påbörjats. Verksamheten kommer att stöttas med kunnande från Eurocon och FLKs övriga kontor.

Kontoret i Karlshamn kommer därmed att kunna erbjuda kunderna i södra Sverige avancerad specialistkunskap och projektgenomföranden genom de båda ägarbolagen.

Mer information kan erhållas från:

Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)

Tel. 060-67 78 01, Mobil 076-767 58 01
mail peter.johansson@eurocon.se

eller

Nils Zinn
VD, FLK Sverige AB

Tel. 0470- 700 912, mobil 070-932 0 912
mail nils.zinn@flk.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.