Eurocon Consulting ansluts till AktieTorget

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon Consulting ansluts till AktieTorget

Eurocon Consulting är tekniska konsulter med ett tjänste- och produktutbud främst riktat mot massa-, kemi- och energiindustrin. Bolaget ska i nära samarbete med sina kunder vidareutveckla kvaliteten på sina tjänster och produkter. Detta skapar lönsamhet hos kunderna vilket i sin tur ger en fortsatt positiv utveckling för Eurocon Consulting. VD i bolaget är Christer Svanholm och styrelseordförande är Lennart Westberg.

Bolagets kortnamn är EURO och ISIN-koden är SE0002222596.

För mer information:

Christer Svanholm, Verkställande direktör
Eurocon Consulting AB
Telefon: 0660 – 29 56 00
Mobil: 070 – 696 87 44
E-post: christer.svanholm@eurocon.se

Ronny Westman, anslutningsansvarig AktieTorget
Telefon: 08 545 03 800