Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar resterande aktier i Eurocon SiteBase AB

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar resterande aktier i Eurocon SiteBase AB

Eurocon äger idag 50 procent av Eurocon SiteBase AB, nu förvärvar Eurocon resterande 50 procent av aktierna. Eurocon Sitebase AB som därmed blir ett helägt bolag till Eurocon.

SiteBase är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller i projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbetet. SiteBase är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system. Produkten säljs till kunder och används inom Eurocon för att effektivisera och höja kvaliteten i uppdrag hos kunder.

Köpeskillingen uppgår till 3,5 MSEK inklusive substansvärdet. Därutöver kommer en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,0 MSEK utbetalas under 2015. Tilläggsköpeskillingen är kopplad till en omsättningsökning i bolaget på programavtal med 100 procent till 2015. Såväl köpeskilling som tilläggsköpeskilling kommer att erläggas kontant.

För mer information:
Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
060-67 78 01, 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.