Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar Olof Hydlings Ingenjörsbyrå AB

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar Olof Hydlings Ingenjörsbyrå AB

Eurocon förvärvar 100 procent av aktierna i Olof Hydlings Ingenjörsbyrå AB.

Olof Hydlings Ingenjörsbyrå AB bildades 1967 och är ett etablerat teknikkonsultföretag med hög kompetens och god erfarenhet inom framför allt anläggningskonstruktion i branscherna Massa och Papper, Kemi och Energi. Olof Hydlings Ingenjörsbyrå AB har sju anställda och kontoret i Härnösand. Den uppskattade årsomsättningen uppgår till cirka 5-6 MSEK med en genomsnittlig rörelsemarginal på cirka 8 procent.

Köpeskillingen uppgår till 3,2 MSEK utöver substansvärdet enligt reviderad tillträdesbalansräkning. Därutöver kommer en tilläggsköpeskilling om maximalt 0,6 MSEK utbetalas under 2013. Tilläggsköpeskillingen är kopplad till det genomsnittliga antalet anställda i Olof Hydlings Ingenjörsbyrå AB under mätperioden fram till och med tidpunkten för utbetalning av tilläggsköpeskillingen. Såväl köpeskilling som tilläggsköpeskilling kommer att erläggas kontant.

Förvärvet gör att Eurocon stärker sina positioner inom anläggningskonstruktion i de kärnområden där vi verkar. Detta är extra glädjande då vi har jobbat hårt för att förstärka denna sida under det senaste året. Konsolidering av förvärvet påbörjas efter tillträdesdagen som är den första september 2011.

För mer information:
Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
060-67 78 01, 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 135 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.