Delårsrapport januari-juni 2017

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-juni 2017

Omsättningen ökade med 4,8 (6,0) procent och landade på 59,2 (56,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (7,1) MSEK med en rörelsemarginal om 12,0 (12,5) procent. Efterfrågan på våra tjänster ökade under första kvartalet 2017 och så har det fortsatt även under det andra kvartalet, framförallt inom skogs- och gruvindustrin.

Omsättningen för halvåret ökade med 12,5 (5,6) procent och landade på 120,9 (107,5) MSEK. Vi redovisar ett rörelseresultat som ökade med 64,6 procent till 16,8 (10,2) MSEK med en rörelsemarginal om 13,9 (9,5) procent. För halvåret noterar vi därmed den högsta omsättningen och rörelseresultatet vi haft i företagets historia.

Inom segmentet Engineering har halvåret varit mycket positivt. Inom skogsindustrin pågår ett antal investeringsprojekt. Vi har under perioden bland annat erhållit uppdrag från Holmen Iggesund och vi bedömer att vi kan vinna ytterligare projekt hos andra kunder under resten av året. Åtagandet för SCA Östrands massafabriks om- och tillbyggnad pågår och de uppföljningar som görs regelbundet visar att projektet framskrider enligt plan för vår del. Även projektet med Elof Hansson International AB och APP med deras fabrik i Indonesien följer planerna efter en senarelagd uppstart. Vi har även vunnit ett antal nya uppdrag av mindre storlek hos befintliga kunder som Mölnlycke Healthcare, LKAB och Valmet. Aktiviteten hos våra kunder i Kiruna har ökat vilket stärkt vår verksamhet längst i norr på ett bra sätt med positiva utsikter för kommande kvartal.

Inom segmentet Produktförsäljning har kunderna varit något avvaktande med investeringar men vi såg en liten förbättring i slutet av första kvartalet och vi lyckades bl. a. vinna ett uppdrag på Akzo i Sundsvall i slutet av perioden som gör att utsikterna förbättrats för kommande kvartal. Det lägre resultatet kommer även av vidareutveckling av nya mjukvaran SiteBase 7. Den lanserades under 2016 och under det kommande året förväntar vi oss nya större affärer.

Vi ser ett antal nya intressanta projekt som vi satsar på att bli involverade i under 2017. För att möta efterfrågan på våra tjänster fortsätter vi att rekrytera nya medarbetare. Kontinuerligt utvärderar vi även ytterligare kompletterande förvärv.

Jag är mycket nöjd med en så stark halvårsrapport och ser med spänning fram emot kommande kvartal. Om resten av 2017 fortsätter på samma sätt ser det mycket bra ut för Eurocon.

Örnsköldsvik i augusti 2017

Peter Johansson, VD och koncernchef