Årsredovisning 2022

Vindparken Mörttjärnberget

Årsredovisning 2022

Eurocon Consulting (publ):s årsredovisning för verksamhetsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.eurocon.se samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Eurocons huvudkontor under april och kan beställas hos ekonomi@eurocon.se.

För mer information:
Robert Bylin, VD
0
70-545 66 55, robert.bylin@eurocon.se

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 250 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se