Varsvik Vindraftpark

  • 2013-2105
  • Beställare:
  • Holmen Energi / Eurifiedeme II
  • Omfattning: 17 turbiner

Transformatorstation
Framställning konstruktionsunderlag
Nätberäkningar & Selektivplaner
Förfrågningsunderlag
Tekniska genomgångar
Anbudsutvärdering
Upphandling
Montageassistans
Utchecknings- och idrifttagningsassistans

Kabelnät
Konstruktion och dimensionering
Layout tillsammast med konsult för markarbeten
Konstruktion och dimensionering erforderliga kabelgravar och rörnätverk
Samordning och optimering av konstruktionen mot vald maskinleverantör
Upphandling
Montageassistans
Utchecknings- och idrifttagningsassistans

Fibernät
Konstruktion och dimensionering baserat på maskinleverantörens krav och beställarens önskemål.
Layout tillsammast med konsult för markarbeten
Konstruktion av alla funktioner fram till fiberboxar och switchar
Samordning och optimering av konstruktionen mot vald maskinleverantör
Upphandling
Montageassistans
Utchecknings- och idrifttagningsassistans

Scada-System
Framtagning av förfrågningsunderlag för en kompletterande Klient för Varsviks Vindkraftpark
Framtagning av en nödvändig utökning av befintlig Kraftövervakningsstation med bl. a. ökade datalagringsmöjligheter
Tekniska genomgångar
Utvärdering av offerter
Upphandling
Uppskatta omfattningen för utchecknings- och idrifttagningsfasen

Övrigt
Projektplatsen