SCA Östrand, ny massafabrik, projekt Helios

Konsultåtagande

  • Projektledning
  • Delprojektledning
  • Process
  • Mek/rör
  • Kraftdistribution
  • El, instrument, automation
  • Utcheckningsledning
  • Idrifttagningsledning

Projekt Helios vid Östrands massafabrik är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna. Östrand fördubblade sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och har därmed den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen.

Omfattning
Investeringskostnad ca 7,8 miljarder kronor

Ny mesaugn
– El/instrument & automation
– Utcheckningsledning
– Idrifttagningsledning

Ny sodapanna
– El/instrument & automation
– Utcheckningsledning
– Idrifttagningsledning

Övrigt
SiteBase

Referenser
Ingela Ekebro, Håkan Wänglund, Alf Eriksson