Statkraft SCA Vind AB

Detta gjorde vi

 • Elkraft och automation
 • System och IT (fibernät)
 • EPCM-tjänster
 • Projektledning/disciplinansvar

Satsningen på sex vindparker i Västernorrland och Jämtland är en av Sveriges största industriinvesteringar. Projektet omfattar 122 km² skogsmark och 330 vindkraftverk. Fullt utbyggt kommer vindparkerna att bidra med totalt ca 3TWh per år – förnybar energi som ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppet med över 2 miljoner ton per år.

Bilder från projektet

Det är både intressant och roligt att jobba med ny teknik som är miljövänlig.
Tomas Wiklund, Eurocon Engineering AB

Fakta

Stamåsen har 26 vindkraftverk och invigdes i september 2013. Mörttjärnberget har 37 kraftverk och invigdes i juni 2014. Vindparken Ögonfägnaden stod klar vid årsskiftet 2014/2015 och har 33 vindturbiner. En park är under byggnation; Björkhöjden som ska få 90 vindkraftverk.

  • Vindkraftpark
  • Antal/MW
  • GWh
  • Mörttjärnberget
  • 37/2,3
  • 210
  • Stamåsen
  • 50/2,3
  • 250
  • Ögonfägnaden
  • 33/3,0
  • 290
  • Björkhöjden
  • 90/3,0
  • 800