Holmen Paper Hallsta

Processavsnitt

  • Slamavvattning
  • Ångnät
  • Totalavsaltning
  • Elpanna 1

Säkrad ångtillförsel och byte styrsystem

Konsultåtagande
Projektledning
Process
Mek/rör
Kraftdistribution
El & automation
Överordnad styrning
Programmering
HVAC
EPCM-tjänster:

  • Standard
  • Upphandlingsstöd
  • Projektering
  • Montageledning
  • Utcheckningsledning
  • CE-märkning (samordning