Aditya Birla Domsjö

Detta gjorde vi

  • Projektledning
  • Montageledning
  • Process
  • Inköp
  • Mek/rör
  • HVAC
  • El & Automation
  • Överordnad styrning
  • Programmering

Processavsnitt

Fläktindunstning     Sekundärvärme
Kapacitetsökning slutindunstning     Styrsystembyte blekeri
Ultrafiltrering     Styrsystembyte kokvätskeberedning
Ligningtork 1 och 2     Ombyggnad P8 och P9
Kokeri 2011     Matarvattencentral
Renseri 2011     Nya drifter TM 1 och TM2
Jäseri 2011     Balningslinje
Utredning underhållsbehov