Stockholm

Stockholmskontoret

  • Beläget på Liljeholmen
  • Består av 5 medarbetare

Stockholm tros ha befäst sin position som Sveriges huvudstad under 1600-talet då kungahus, regering, riksdag och centralförvaltning samlades till staden.  Historiskt sett sträcker sig dock Stockholms historia betydligt längre tillbaka i tiden. Idag är Stockholm en av de fem snabbast växande regionerna i Europa med cirka 900 000 invånare i Stockholms stad. Stockholm har ett högt nyföretagande, en stor branschbredd och här finns de flesta av landets huvudkontor, även vart tredje utlandsägt företag finns i länet. I jämförelse med övriga Sverige har näringslivet i Stockholms län en mindre andel anställda inom tillverknings- och byggindustri. Näringslivet i Stockholm är istället mer inriktat mot kunskapsintensiva tjänster, med en större andel anställda i finanssektorn, inom utbildning och forskning, i konsultbranschen och i olika företagstjänster. Även detaljhandeln och hotell- och restaurangnäringarna är något större i huvudstadsregionen än i riket.

Stockholm en internationell storstad med ett myllrande kultur- och nöjesliv. Här finns ett rikt utbud av museer, konserter, teatrar, konstutställningar, filmvisningar, idrottsarrangemang, gallerier, dansuppvisningar och nöjesparker. Om det hektiska och pulserande storstadslivet inte passar finns även flertalet förorter med en lantligare framtoning och en egen stadskärna i sig.

Oändliga möjligheter och Sveriges huvudstad – välkommen till Stockholm!

Vill du veta mer?

Daniel Thorin