Dotterbolag

Verksamma resurser genom hela projektet

Eurocon erbjuder ett brett utbud av tjänster inom alla ingenjörsdiscipliner. Dessa omfattar hela livscykeln för en investering hos våra kundgrupper, från förstudie till genomförandeprojekt och därefter underhåll.

Målsättning

Vår målsättning är att leverera rätt resurser och hög kompetens till våra kunder som står inför nybyggnad, ombyggnad eller expansion av en anläggning.

Vi använder oss av moderna projekteringsverktyg som säkerställer god kvalitet som möjliggör för oss att projektera i samma projektmiljö oavsett vilket kontor arbetet utförs från.

Eurocon
består av fyra bolag

Gemensamt erbjuder vi tekniska konsulttjänster:

Eurocon har även ett helägt dotterbolag, Eurocon SiteBase AB, som bedriver utveckling och försäljning av produkter och system med marknadsområde i Sverige.

KLT – kvalificerade teknikkonsulter

Vi verkar inom El- och installationsteknik samt Verkstads- och Processautomation.

Våra branscher

Vi har en rad olika specialistkompetenser bland våra medarbetare. I en tid när branscherna allt mer överlappar varandra blir bredden i vårt erbjudande allt viktigare. En flexibel organisation där vi kan involvera resurser från olika kontor och med olika kompetens säkerställer kvaliteten i våra uppdrag.

Pil ned
Eurocons branscher

Branscher

De branscher vi är mest aktiva inom är skogsindustri, gruvindustri, installationsteknik, energi, kemi-, livsmedels-, läkemedels och tillverkande industri.

Pil ned Pil ned

Warning: Trying to access array offset on null in /home/eurocons/public_html/app/themes/eurocon/partials/filter_block.php on line 28

Warning: Trying to access array offset on null in /home/eurocons/public_html/app/themes/eurocon/partials/filter_block.php on line 35

Warning: Trying to access array offset on null in /home/eurocons/public_html/app/themes/eurocon/partials/filter_block.php on line 45

Warning: Trying to access array offset on null in /home/eurocons/public_html/app/themes/eurocon/partials/filter_block.php on line 86

Välj kompetensområden