Hållbarhet går som en röd tråd genom Eurocons arbete

– Det handlar om en helhetssyn på människan, samhället, naturen och dess förutsättningar och möjligheter, säger Robert Bylin vd på Euocon.

Eurocons fokus på hållbarhet har flera olika dimensioner. För det första leder uppdragen inom grön teknik till en rad positiva effekter för både kunderna och samhället.

Det märks exempelvis i form av ökad energieffektivitet, ökad användning av förnybar energi, omställning till gröna kemikalier och processer och minskade utsläpp i luft och vatten.
– Eurocon bidrar till hållbar utveckling genom ett cirkulärt synsätt på industri och näringsliv. Vi arbetar för att öka den nettopositiva påverkan genom våra uppdrag för att accelerera hållbarhetsomställningen, säger vd Robert Bylin.

Bolaget har också valt att ta en aktiv roll i forskning och innovation med inriktning på grön teknik.
– Här vill jag särskilt nämna satsningen på RISE nya testbäddscenter i Örnsköldsvik där vi tillsammans med RISE designar fram de bästa lösningarna. Samtidigt får våra medarbetare värdefull kunskap som kan användas för att skala upp nya processer. Jag är också stolt över att vi är involverade i flera intressanta startupbolag. Att få vara ett tekniskt bollplank gynnar även oss, säger Robert Bylin.

En annan dimension handlar om att skapa kreativa och välkomnande arbetsplatser där medarbetarna trivs.
– Vi har valt en decentraliserad organisation med korta beslutsvägar och frihet under ansvar. Att alla känner gemenskap och trivsel är något vi strävar efter. Vi är därför lyhörda och ständigt på jakt efter lösningar där alla kan må bra och leverera sitt allra bästa jag. Att arbeta hos Eurocon innebär att man hela tiden har möjlighet att befinna sig i framkant av teknikutvecklingen och att få vara med i nya och spännande sammanhang.

Ytterligare en del i hållbarhetsarbetet är att Eurocon engagerar sig i närsamhället på de orter där man verkar.
– Vi vill göra skillnad i samhället på flera olika plan. Kompetensutveckling är ett område. Vi samarbetar med skolor och universitet och finns med i olika nätverk och satsningar. Bland annat Örnsköldsviks Industrigrupp som driver frågan om
lärlingsprogram och Jobba & Lev Örnsköldsvik, ett samverkansprojekt för arbetsgivare.

Eurocon är också en aktiv partner till lokala idrottsföreningar, framför allt barn- och ungdomsidrott, men även kultur och välgörenhet för att skapa en aktiv fritid och bidra till utvecklingen på orten.

Men det finns även ett internationellt fokus. Sedan många år stödjer Eurocon välgörenhetsorganisationen Ukrainahjälpen-Filippus.
– Det har vi gjort i över tio år. Med tanke på dagens situation känns det förstås ännu viktigare, säger Robert Bylin.