Vår ingenjörskonst förbättrar världen

Om Eurocon

Ingenjörskonst som förbättrar världen

Dagligen bidrar vår ingenjörskonst till att förbättra världen. Med uppdaterad teknik som motor och ett bländande samspel mellan kompetenser verkar vi som teknikkonsulter inom process- och tillverkningsindustri, infrastruktur och informationssystem.

Eurocon erbjuder smarta och hållbara helhetslösningar som skapar långsiktig nytta för våra kunder.

 

Vi är engagerade ingenjörer med spetskompetens

Vi ser hur olika branscher allt mer överlappar varandra och att våra kunder kan dra nytta av vår spetskompetens inom flera områden.

 

Hållbarhet och teknisk utveckling
Två stabila globala trender gynnar Eurocon. Den ena är att industriföretagen fokuserar på sin kärnverksamhet och anlitar konsulter vid ombyggnationer och utvecklingsprojekt. Den andra är hållbarhet där det krävs kompetens i teknisk framkant för att möta utmaningarna.

Vårt hållbarhetsarbete har sin grund i tekniken och våra specialister har förmånen att få jobba med verktyg som skapa långsiktigt hållbara och värdeskapande lösningar för våra kunder, socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vi kopplar ihop behov med möjligheter för att skapa smarta, smidiga och hållbara lösningar i den dagliga driften. Stora delar av våra kunders möjliga framgångar ligger i att skapa ett innovationsklimat som åstadkommer konkurrenskraft.

Eurocon fakta 2020

Antal anställda: ca 250

Omsättning: 246 MSEK

Kontor: Gävle, Göteborg, Härnösand, Luleå, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Kiruna, Kristianstad, Luleå, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Västervik, Växjö, och Örnsköldsvik. Huvudkontoret finns i Örnsköldsvik.

Eurocon: I Euroconkoncernen ingår dotterbolagen SiteBase, KLT Konsult och pidab.

Engagerade ingenjörer och starka nätverk
Efterfrågan på automationslösningar och digitalisering syns överallt. Optimeringar, underhåll, möjlighet till simuleringar, säkerhet, styrning och övervakning, är bara några exempel.

På Eurocon kan vi bidra med specialister, engagerade ingenjörer, kompetens, kvalitetsmedvetenhet och starka nätverk som gör skillnad. Idag och i framtiden.

Med människan i centrum
Eurocon uppstod ur sju ingenjörers längtan av att stå på egna ben. Det var aldrig tänkt att företaget skulle växa sig stort. Det viktiga var att bli bäst i vår nisch – att hjälpa industrin att öka sin konkurrenskraft genom smarta, tekniska lösningar.

 

30 år senare präglas Eurocon fortfarande av grundarnas intentioner. Bolaget har vuxit men vi har ändå lyckats behålla den småskaliga känslan med kamratlig stämning och ett stort mått av frihet och ansvar i utövandet. Ingenjörskulturen med innovation, kvalitet, engagemang, gemenskap, hållbarhet och kundnytta som klarast lysande ledstjärnor består.

Visionen är att Eurocons tillväxt och obrutna rad av vinstresultat ska fortsätta. Tillväxtmålet är satt till en tillväxttakt på 10 procent per år. Lönsamhetsmålet är en rörelsemarginal på minst 10 procent.

Våra medarbetare finns i dag inom skogsindustrin, energisektorn, gruvnäringen, kemi-, verkstads- och livsmedelsindustrin, infrastruktur, läkemedelsbranschen samt inom miljöteknik. Vi ser hur olika branscher allt mer överlappar varandra och att våra kunder kan dra nytta av vår spetskompetens inom flera områden.

Vår företagskultur: kvalitet • engagemang • gemenskap

En av våra stora utmaningar är att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. En annan utmaning är att fortsätta vårda företagskulturen och behålla det lilla företagets intimitet med korta beslutsvägar och samtidigt dra nytta av det större företagets kapacitet. Medarbetarna själva har valt värdeorden kvalitet, engagemang och gemenskap för att beskriva vår företagskultur.

Ingenjörskulturen med innovation, kvalitet, engagemang, gemenskap, hållbarhet och kundnytta som klarast lysande ledstjärnor består efter 30 år.

”Vi är en del av lösningen på vår tids klimat- och miljöfrågor” – Peter Johansson, VD på Eurocon.

Hållbarhet

Medarbetarnas nyfikenhet och vilja att hela tiden förbättra saker och ting. En grund i tekniken men med människan i fokus. Eurocons hållbarhetsarbete har flera dimensioner. – Vi är en del av lösningen på vår tids klimat- och miljöfrågor, säger Peter Johansson, VD.

Läs mer >

Vår historia

Eurocon fyllde 30 år under 2020 och kan sedan starten visa upp en obruten rad av år med tillväxt och har dessutom vuxit med lönsamhet. Verksamheten har vuxit från de sju medarbetare som grundade Eurocon till dagens cirka 250 och vi har i dag verksamhet både nationellt och internationellt.

Samarbeten och Sponsring

Engagemang för idrott och kultur

Läs mer om Samarbeten och sponsring >

Styrelse

Företagsledning

Nyheter