Styrelse

Marie Berglund

Marie Berglund

Styrelseordförande samt ordförande i ersättningsutskottet

Vice President Raw Material and Environment, NCC Industry AB
M.Sc. i Biologi
Född: 1958, Invald 2007.

Aktier: 7 500
Christer Svanholm

Christer Svanholm

Ledamot och vice ordförande, Processpecialist

Civilingenjör
Född: 1953, VD under 2007 invald 2007.

Aktier: 1 835 459
Ulf Rask

Ulf Rask

Ledamot

Uppdragsledare Eurocon, Civilingenjör
Född: 1958, Invald 2007.

Aktier: 2 007 163
Richard Hellekant

Richard Hellekant

Ledamot samt ledamot i revisionsutskottet

VD, och medgrundare av PSG Capital AB
M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm
Född: 1971. Invald 2015.

Aktier: 5 798
Anders Nilsson

Anders Nilsson

Ledamot samt ledamot i revisionsutskottet.
Tidigare VD Knowit (publ). Ordförande i NP3 Fastigheter (publ), Styrelseledamot i Softronic (publ), m. fl. bolag
Född: 1951. Civilingenjör KTH -75. Invald 2016.

Aktier: 99 920