Styrelse

Richard Hellekant

Richard Hellekant

Styrelseordförande samt ordförande i revisionsutskottet, ordförande i ersättningsutskottet

VD, och medgrundare av PSG Capital AB
M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm
Född: 1971. Invald 2015.

Aktier: 25 798
Christer Svanholm

Christer Svanholm

Ledamot och vice ordförande, Processpecialist

Civilingenjör
Född: 1953, VD under 2007 invald 2007.

Aktier: 1 835 459
Ulf Rask

Ulf Rask

Ledamot

Uppdragsledare Eurocon, Civilingenjör
Född: 1958, Invald 2007.

Aktier: 1 837 163
Anders Nilsson

Anders Nilsson

Ledamot samt ledamot i revisionsutskottet.
Tidigare VD Knowit (publ). Ordförande i NP3 Fastigheter (publ), Styrelseledamot i Softronic (publ), m. fl. bolag
Född: 1951. Civilingenjör KTH -75. Invald 2016.

Aktier: 99 920
Erica Jonsson

Erica Jonsson

Ledamot

Jurist
Hovrättsassessor
Jur. kand. Uppsala universitet 1993
Född 1964. Invald 2019.

Aktier: 0