Möt Josefin

Möt Josefin

Berätta om din bakgrund Josefin
Eftersom både pappa och farfar jobbar inom pappers- och massaindustrin har det varit mycket teknikprat runt middagsbordet. Jag har alltid varit nyfiken och ställt många frågor. Mitt intresse ligger inom energiteknik, det är ett område som ständigt är aktuellt. En fråga som engagerar mig är hur vi kan komma ifrån oljeberoendet. På gymnasiet stod valet mellan teknik och natur, men det blev till sist natur för att få läsa ämnena biologi och kemi. Sedan fortsatte jag med fem år energiteknik på Umeå universitet.

Hur kom det sig att du valde Eurocon som din arbetsgivare?
Konsultbranschen var inte ett självklart val för mig. I samband med att Eurocon sponsrade mitt curlinglag så skapade jag mig en första kontakt med företaget och redan då kände jag att det var ett öppet och välkomnande företag. Eftersom jag ville tillbaka till Sundsvall sökte jag mig hit.

Vad har du arbetat i för projekt sedan du började på Eurocon?
Mitt första uppdrag som konsult blev att designa en process för att bereda och transportera kemikalier. Jag har även utrett hur kväveoxidutsläpp kopplat till förbränning, kan minska genom rökgasrening. Eftersom jag gjorde mitt exjobb kring förbränning och utsläpp känns det givande att kunna jobba vidare med de frågorna. Nu på senare tid har jag bland annat
att jag varit med på utcheckning och idrifttagning av sodapannan på Östrand som byggdes ut under Helios projektet. Under sommaren och hösten i år jobbade jag med solfångare och ångprocesser och energilagring kring dessa. Just nu jobbar jag med ett energibesparingsprojekt där målet är att ta tillvara på spillvärme från industrier.