Möt Mathilda

Möt Mathilda

Varför blev du teknikkonsult?
Jag är intresserad av teknik och samhällsfrågor och hur man med hjälp av digitalisering kan förenkla och förbättra. Efter att ha läst teknik med inriktning automation på gymnasiet bestämde jag mig för att läsa till automationsingenjör. Det är en praktisk treårig utbildning och det passade mig eftersom jag ville snabbt ut i arbetslivet. Jag sökte mig till Eurocon för att det är ett mindre konsultbolag som ändå jobbar med stora projekt. Det är en bra kamratanda här och det finns alltid stöd att få från mer erfarna konsulter, sedan hänger det såklart på en själv att våga testa för att få lära sig mer. Mina första veckor blev en lugn start när jag fick revidera ritningar och kretsscheman. Efter det har jag jobbat ute i det stora Heliosprojektet på SCA Östrand. Där jobbar jag med utcheckningar på fiberlinjen, det vill säga att testa det vi konstruerat. Vi har en utcheckningsledare som styr arbetet och sedan är vi ytterligare fem konsulter från Eurocon som jobbar praktiskt. Det är väldigt lärorikt att vara ute i verkligheten och få hela bilden från konstruktion till att systemet verkligen fungerar.

Utbildning: Teknisk på gymnasiet, sedan automationsingenjör 3 år på Mittuniversitetet.
Första uppdrag på Eurocon: Revidera ritningar och jobba med utcheckningar på Heliosprojektet.
Fritid: Går på gym.