Möt Fredrik

Möt Fredrik

Vad är det bästa med att arbeta på Eurocon?
Det tycker jag är flexibiliteten. Jag har ett stort ansvar i mitt yrke och därmed rår jag själv över arbetstider samt arbetsplats. Ibland sitter jag hemma, ibland ute hos kund och ibland på kontoret. Jag är ursprungligen från Örnsköldsvik men jobbar i dagsläget i Stockholm. Stockholm är en bra utgångspunkt, det är lätt att ta sig överallt härifrån.

Vad är det roligaste du vet i ditt yrke?
Jag tycker det är intressant att följa skogens olika användningsområden. Genom tiderna har vi bränt den i masugnar för järnproduktion, sågat den till timmer för att bygga hus och kokat den till massa och gjort papper av den. Inför varje ny epok har vi oroats för att den ska ta slut, men nu står den här igen och aspirerar på huvudrollen i det “nya biosamhället”. Den stora utmaningen framöver kommer bli att se till att stå sig i priskonkurrensen mot till exempel oljebaserade produkter, tekniken finns redan där nämligen.

Men hur kommer då massa- och pappersindustrin se ut i framtiden eftersom att vi nu talat om ett nytt biosamhälle?
Skogsindustrin generellt är ju i en kraftig omvandlingsfas. Producenter av tryckpapper som standardtidningspapper ställer om till produkter med bättre framtidsutsikter. Kemiska massabruk som tillverkar massa kan ha fortsatt gynnsamt läge, då massa inte är en slutprodukt utan säljs och förädlas vidare för användning i många olika produkter. Aktörer som valt att fokusera mer på hygiensidan har lyckats kliva lite utanför de vanliga konjunkturcyklerna som gäller för traditionellt papper. Affärsmässigt kan sådana minska konjunkturkänsligheten med hjälp av ett kundled som förbrukar, det vill säga går på toaletten – oavsett om det är finanskris eller ej. Starkt nischade aktörer kan i vissa fall ha en gynnsam framtid också till skillnad från bruk som bara gör en typ av stor bulkprodukt. Så sammanfattningsvis så kommer vi att se förändringar och utveckling inom branschen där lokala förutsättningar såsom var i världen man har sina fabriker, skogar och marknader kommer att påverka.