Möt Emelie

Möt Emelie

Vad är det bästa med att arbeta på Eurocon?
Jag skulle säga att det bästa med att arbeta på Eurocon är friheten. Hos oss har alla ett ansvar att se till att jobbet blir gjort och det skapar en flexibilitet i att till viss del styra sina arbetstider. Jag tycker också att det är en fördel att Eurocon är svenskägt och jämförelsevis litet. Det skapar korta och snabba beslutsvägar samt en tightare stämning på kontoren.

Vad är det roligaste du vet i ditt yrke?
Min roll är extremt bred och det är främst det som gör att jag trivs så bra. Det är roligt att få vara involverad i alla grenar inom HR-området. Givetvis med mer tyngd i några områden än andra, men möjligheterna för min personliga kompetensutveckling är många.
Om jag skulle försöka specificera mig lite mer tycker jag att det här med organisationskultur och motivation i arbetet är väldigt spännande. Vad får våra medarbetare att kliva upp på morgonen och ta sig till jobbet? Det tycker jag är en oerhört intressant fråga.

Eurocon satsar mycket på unga talanger, kan du berätta hur?
Ja, vi satsar mycket på att få unga att få upp ögonen för branschen och främst oss. För att säkra kompetensförsörjningen i framtiden så behöver vi ständigt bli flera och där är ungdomar som kan bidra med ny kunskap en viktig nyckel. Dels så medverkar vi i ett projekt som heter Teknikbussen, vi har CO-OP samarbeten, medverkar i ledningsgruppen för en YH-utbildning samt försöker synas mycket ute på skolor och universitet. Vi har dessutom väldigt många olika sponsringssamarbeten där vi får möjlighet att synas i bra sammanhang utanför vår egentliga verksamhet. Det hoppas vi kan locka fler människor att bli nyfikna på vad vi gör.

Utöver de olika sponsringsprojekten satsar vi mycket på utveckling och innovation i form av stöd till innovationskluster som Processum och More Research. Detta gör vi både för att bidra till innovation och för att kunna lyckas rekrytera unga talanger. Även om både sponsringssamarbetena samt satsningen på forskning och innovation inte alltid leder till en omedelbar anställning så är det bra för oss att synas och vara omtalade.