Säkerhet

Säkerhet

 • Maskinsäkerhet
 • Processäkerhet
 • Funktionssäkerhet
 • Utbildning

Unikt kunnande och bred kompetens för en säker industri

Maskinsäkerhet, processäkerhet samt funktionssäkerhet ställer stora krav på såväl erfarenhet och förståelse för anläggningen som förmåga att göra korrekta riskbedömningar.

Vi har i många år arbetat med säkerhet inom industrin och bistår gärna med kompetens genom hela anläggningens livstid. Vårt kunnande inom processäkerhetsområdet innebär att vi kan identifiera faror, samt specificera, designa och verifiera de säkerhetsbarriärer som krävs för att skydda människor, miljö och egendom.

I kombination med vår kompetens inom processautomation har vi ett unikt kunnande om säkerhetskritiska instrumentsystem (SIS) och funktionssäkerhet (SIL).

Vi åtar oss typiskt att:

 • Utföra processriskanalyser med hjälp av HAZOP eller What-If metoderna

 • Upprätta klassningsplaner och explosionsskyddsdokument enligt ATEX

 • Genomföra SIL-bestämningar exempelvis med hjälp av barriäranalys (LOPA)

 • Upprätta säkerhetskravspecifikationer (SRS) enligt kraven i SS-EN 61511

 • Grundkonstruera säkerhetskritiska instrumentsystem (SIS)

 • Mjukvaruspecificera säkerhetskritisk applikationsprogramvara

 • SIL-verifiera säkerhetskritiska instrumentfunktioner (SIFs)

 • Validera säkerhetskritiska instrumentsystem (SIS), som en oberoende 3e-part.

 • Utbilda inom säkerhetskritisk instrumentering och funktionssäkerhet (SIL) samt ATEX

 

Vårt tjänsteutbud inom Säkerhet:

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Maskinsäkerhet (PL) Klassning, Konstruktion, Verifiering:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI

Vill du veta mer?

Kontaktperson: Håkan Melander

 

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Processäkerhet (Riskanalys, HAZOP, ATEX) Klassning, Konstruktion, Verifiering, Testning:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI

 

Vill du veta mer?

Kontaktperson: Lars Axelsson

 

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Funktionssäkerhet (SIL) Klassning, Konstruktion, Verifiering,:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner:

Lars Axelsson

Håkan Melander

 

Inom Eurocongruppen hålls regelbundet utbildningar inom Processäkerhet samt EL-Kalkyler.

 

Läs mer under sektionen Utbildningar!


Referenser