Informationssystem

Informationssystem

 • Effektiviserar

 • Kvalitetssäkrar

 • Mobilanpassad övervakning

 • Generera ritningar

 • Integrera mot 3D-modeller

 • Hantera dokument, regelverk och specifikationer.

Vi erbjuder en unik totallösning

Dagens moderna industrier ställer stora krav på effektiv och ständigt uppdaterad information för alla inblandade parter oavsett plattform. Genom att kombinera verktyget Sitebase® med konsultverksamheten kan Eurocon erbjuda en unik totallösning för maximal effektivitet, programvara, tjänster, utbildning och support på ett och samma ställe.

Eurocon har under en lång följd av år utvecklat verktyget SiteBase® som är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller projekt. Nu kan i princip all information om en fabrik eller anläggning hämtas till mobilen och surfplattan så att man oberoende av plats kan överblicka processen och arbeta med exempelvis utcheckning och idrifttagning.

I SiteBase® kan man också generera ritningar och integrera mot 3D-modeller, hantera dokument, regelverk och specifikationer, importera och exportera till Excel och andra externa program. Under byggfasen kan konstruktörer och montörer nyttja SiteBase® för att till exempel ändra på en krets eller byta en motor. Sedan, när den tas i drift i fabriken övergår funktionen i underhållsläge och levererar rapporter och indikationer gällande tillståndet och behovet av underhåll i anläggningen.

 • Installation

 • Konfiguration

 • Utveckling

 • Anpassning

 • Kommunikation med UH-system

 • Kommunikation med ERP-system

 • Kompetensstöd

 • Utbildning

Erbjuds inom följande branscher:

SKOG KEMI GRUVINDUSTRI INFORMATIONSSYSTEM VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Erbjuds inom följande branscher:

SKOG KEMI GRUVINDUSTRI INFORMATIONSSYSTEM VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR


Vill du veta mer?

Anton Dahlqvist

VD, Eurocon SiteBase AB
+46 (0)73 043 24 04

Referenser

Övriga kompetensområden