Destination Jobb

Eurocon är medfinansiärer till Destination Jobb, en ekonomisk förening som arbetar för att inspirera och informera ungdomar mellan Örnsköldsvik och Sundsvall om möjligheter i arbetslivet. Destination jobb ska fungera som en länk mellan ungdomar, skolor och arbetsgivare för att minska glappet mellan arbetsgivare och ungdomar. Ett samarbete som på sikt syftar till att tillgodose arbetsmarknadens behov och minska ungdomsarbetslösheten.

Läs mer om Destination Jobb och deras arbete här.

Vill du veta mer?

Emelie Wattman