Åkroken Sience park

Eurocon deltar i ett unikt traineeprogram med syfte att stärka kompetensförsörjningen i Västernorrland!

Traineeprogrammet, som initierats och drivs av Åkroken Science Park i Sundsvall i nära samarbete med SP Processum i Örnsköldsvik, startade hösten 2013. Det övergripande syftet med programmet är att bidra till regionens kompetensförsörjning och utveckling. Målet är också att hjälpa till att skapa nya länkar och ökad samverkan mellan de medverkande företagen och att bidra till att attrahera ung kompetent arbetskraft till regionen. Programmet är 18 månader långt med fyra arbetsperioder blandat med utbildning och seminarium hos Eurocon och de tre andra företagen som ingår i samarbetet.

Efter traineeprogrammets avslut har samtliga traineer stannat kvar och arbetat i Västernorrland. En av studenterna påbörjade en anställning hos Eurocon MOPSsys, ett intressebolag till Euroconkoncernen.

 

 

 

Vill du veta mer?

Emelie Wattman
Jan Östman
Patrik bor i Örnsköldsvik
Våra orter

Patrik bor i Örnsköldsvik

Kust- och hockeystaden Örnsköldsvik är platsen för Eurocons huvudkontor. Vill du veta mer?

Läs mer här
Vi finns på flera platser i landet
Våra orter

Vi finns på flera platser i landet

Se efter om vi finns på ett kontor i en stad nära dig!

Här finns vi