För dig som student

Karriär

Är du student?

Söker du praktikplats eller vill göra ditt examensarbete hos oss? Låter det intressant kan du ansöka om praktikplats eller ansöka om att göra ditt examensarbete på Eurocon här:

Sök samarbete

Att göra sitt uppsatsarbete eller sin praktik hos oss är ett bra sätt att knyta kontakter redan under studietiden.
Du får då en möjlighet att visa vad du kan och vad du kan bidra med i vår verksamhet, meningen är att det skall ge ett mervärde både för dig som student och för Eurocon.

 

Samarbeten med skolor och organisationer

Läs mer om: Framtidsvalet 2.0

Framtidsvalet 2.0 driver ett samverkansprojekt mellan skola och näringsliv som syftar till att tillgodose arbetsmarknadens behov. De ämnar att skapa förutsättningar för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning genom att möta unga och prata om arbetsmarknadens behov, var jobben finns och hur de tar sig dit. Verksamheten har utvecklats och projektet Framtidsvalet 2.0 bedrivs nu i hela Västernorrland och Jämtland med Handelskammaren Mittsverige som projektägare.

Framtidsvalet 2.0

Vi bidrar till mer teknikinvolvering i skolorna i ett tidigt skede.

Eurocon är medfinansiärer i projektet och har under flertalet år både deltagit vid anordnade arbetsmarknadsmässor, föreläsningar och andra event. Ett senare inslag i samarbetet med Framtidsvalet 2.0 är Teknikbussen. Teknikbussen samlar och bussar runt tjejer från årskurs 9 till olika teknikorienterade företag inom regionen. Under studiebesöken får de möjlighet att lära sig mer om företagen samt testa olika arbetsuppgifter och verktyg som ingår i arbetsvardagen hos företagen. Hos oss får de bland annat se hur vår 3D-scanner fungerar, visualisera i olika CAD-miljöer samt utmana deras egna kreativa tänkande och problemlösningsförmåga.

Läs mer om: Robot & automationsprogrammerare

Samarbete mellan människa och robot driver en tillverkningsrevolution. Idag är automatiserade system en vardag inom branscher där det förut inte var tänkbart. Detta gäller inte bara tillverkningsindustri och logistik utan också vård, omsorg och sociala funktioner kommer att automatiseras. Framtiden är redan här.

 

YH-utbildningen Robot & automations-
programmerare

Vi är med och formar morgondagens kompetenta medarbetare.

Eurocon har tillsammans med ett flertal andra teknikorienterade företag i västernorrlandsregionen länge uttryckt behovet av ny kompetens och en skräddarsydd utbildning för att på sikt kunna möta framtidens kompetensbrist. Resultatet är en högskoleutbildning inom robot och automation som bedrivs av yrkeshögskolan Yrkesakademien. Utbildningen är en distansutbildning men innehåller åtta fysiska träffar, där vardera träff är 2-3 dagar. Dessa träffar kommer främst att ske ute på de företag som tillsammans med Yrkesakademiens representanter bildar ledningsgruppen för utbildningen. Eurocon deltar och engagerar sig med ett flertal representanter i ledningsgruppen, varav en av dem håller ordförandeposten.

Läs mer om: Co-op, Umeå Universitet

Co-op står för “Cooperative education” och innebär att studenter erbjuds möjlighet att genom ett arbetsintegrerat lärande göra studiebesök, projektarbeten, examensjobb och få sommarjobba på ett företag i regionen som anmält intresse att ta emot en co-op-student.

 

Co-op, Umeå Universitet

Vi vill bidra till en hållbar framtid och för att lyckas med det måste vi börja från rötterna.

Eurocon tror och satsar mycket på ungdomar, både arbetsmarknadsmässigt och på fritiden. För att stärka bolagets image som ett starkt norrländskt företag och för att säkra kompetensförsörjningen, ingår Eurocon tillsammans med några andra företag i Västernorrlands och Västerbottens län i ett samarbete med Umeå Universitet.
Co-op står för “Cooperative education” och innebär att studenter erbjuds möjlighet att genom ett arbetsintegrerat lärande göra studiebesök, projektarbeten, examensjobb och få sommarjobba på ett företag i regionen som anmält intresse att ta emot en co-op-student. Genom att studenten får varva sina studier med arbete i ett företag skaffar de sig ett försprång till arbete efter studierna. Samtidigt har företagen stort behov av att rekrytera kompetenta ingenjörer och genom detta samarbete får de tidigt kontakt med studenter och kan dessutom erbjuda dessa stimulerande uppdrag.