Vill du vara med och bygga en hållbar framtid?

Har du en stark känsla för utveckling och innovation?

Karriär

Sök jobb hos oss

Vill du ha stimulerande arbetsuppgifter och jobba tillsammans i team för att skapa en enklare vardag för våra kunder? Om du dessutom brinner för ny teknik. Sök jobb hos oss!

Sök jobb hos oss
Kvalitet, engagemang och gemenskap!

Vår främsta tillgång är våra medarbetare – deras gedigna kunskap om industrins utmaningar och teknikens möjligheter är en ovärderlig kunskap och tillgång för oss och för våra kunder. Vi på Eurocon söker ständigt erfarna specialister inom teknik men också dig som inte jobbat så länge eller nyligen avslutat dina studier.

På Eurocon har vi ett professionellt förhållningsätt med en anda där kvalitet, engagemang och gemenskap genomsyrar verksamheten.

Vi har en platt organisationsstruktur med korta beslutsvägar där medarbetarna har stor frihet och mycket eget ansvar i arbetet.

Förmåner
  • Goda möjligheter till kompetensutveckling samt att styra din arbetsvardag utifrån rådande familjesituation

  • Samtliga medarbetare erbjuds ett utökat sjukförsäkringsskydd med maximala sjukersättningsnivåer

  • För att främja en god hälsa erbjuder vi ett högt friskvårdsbidrag samt månatlig massage

  • Ytterligare förmåner är vinstdelningssystem, pensionsrådgivning samt förstärkt föräldrapenning

Möt Mathilda

Intresse för teknik och samhällsfrågor ledde till beslutet att läsa till automationsingenjör

Läs mer

Möt Josefin

Energiteknik är ett område som ständigt är aktuellt

Läs mer

Möt Jan-Erik

Tillsammans svarar vi upp mot våra kunders behov

Läs mer

Möt Emelie

Vi satsar mycket på att få unga att få upp ögonen för branschen och främst oss

Läs mer

Möt Fredrik

Det är intressant att följa skogens olika användningsområden

Läs mer

Våra kompetensområden

Vilka typer av ingenjörsgrenar sysselsätter vi och vilka avdelningar samlas de inom?

Kompetensområden inom Eurocon

Eurocons tjänster omfattar hela livscyklen för en investering. Utredningar och projektgenomföranden som effektiviserar både nya investeringar och befintliga anläggningar till våra kunder.

Våra kompetensområden

✔ Process ✔ Projektledning ✔ Mek & Rör, HVAC ✔ Automation ✔ Processoptimering ✔ Elkraft ✔ El- & installationsteknik ✔ CE-märkning/teknisk dokumentation

Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. För att kunna tillgodose våra kunders önskemål har vi en bred och gedigen kunskapsbank i våra medarbetare. De kommer alla från olika erfarenheter och utbildningsbakgrunder och blandas samman i både juniora och mer seniora kompetensnivåer.

Samarbete med skolor och organisationer

Eurocon deltar i en mängd olika samarbeten och skolprojekt. Vårt engagemang syftar dels till att skapa en nyfikenhet och intresse för vår bransch och dels för att visa upp vår verksamhet och vilken påverkansgrad vi har på samhället.

Samarbete: YH-utbildningen Robot & automationsprogrammerare

YH-utbildningen Robot- & automationsprogrammerare

Samarbete mellan människa och robot driver en tillverkningsrevolution. Idag är automatiserade system en vardag inom branscher där det förut inte var tänkbart. Detta gäller inte bara tillverkningsindustri och logistik utan också vård, omsorg och sociala funktioner kommer att automatiseras. Framtiden är redan här.

Vi är med och formar morgondagens kompetenta medarbetare.

Eurocon har tillsammans med ett flertal andra teknikorienterade företag i västernorrlandsregionen länge uttryckt behovet av ny kompetens och en skräddarsydd utbildning för att på sikt kunna möta framtidens kompetensbrist. Resultatet är en högskoleutbildning inom robot och automation som bedrivs av yrkeshögskolan Yrkesakademien. Utbildningen är en distansutbildning men innehåller åtta fysiska träffar, där vardera träff är 2-3 dagar. Dessa träffar kommer främst att ske ute på de företag som tillsammans med Yrkesakademiens representanter bildar ledningsgruppen för utbildningen. Eurocon deltar och engagerar sig med ett flertal representanter i ledningsgruppen, varav en av dem håller ordförandeposten.

Läs mer om YH-utbildningen här>

Samarbete: Destination Jobb

Destination jobb

Destination Jobb driver ett samverkansprojekt mellan skola och näringsliv som syftar till att tillgodose arbetsmarknadens behov. De ämnar att skapa förutsättningar för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning genom att möta unga och prata om arbetsmarknadens behov, var jobben finns och hur de tar sig dit. Verksamheten har utvecklats och projektet Arbetsmarknadskunskap bedrivs nu i hela Västernorrland och Jämtland med Handelskammaren Mittsverige som projektägare.

Vi bidrar till mer teknikinvolvering i skolorna i ett tidigt skede.

Eurocon är medfinansiärer till Destination Jobb, en ekonomisk förening som arbetar för att inspirera och informera ungdomar mellan Örnsköldsvik och Sundsvall om möjligheter i arbetslivet. Destination jobb ska fungera som en länk mellan ungdomar, skolor och arbetsgivare för att minska glappet mellan arbetsgivare och ungdomar. Ett samarbete som på sikt syftar till att tillgodose arbetsmarknadens behov och minska ungdomsarbetslösheten.

Läs mer om Destination Jobb och deras arbete här>

Emelie Parkman

HR Business Partner