Externa revisorer

Enligt bolagsordningen skall Eurocon Consulting AB (publ) ha en eller två externa revisorer. På årsstämman 2015 omvaldes Ernst & Young till revisor fram till årsstämman 2016.