Aktiekapital

Det nuvarande antalet aktier i Eurocon Consulting AB (publ) uppgår till 42.727.279. Aktierna har ett kvotvärde på SEK 0,1 och aktiekapitalet uppgår till SEK 4.272.727,90. Samtliga aktier är av samma slag och medför en (1) röst per aktie.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolagets bildande (Samtliga belopp i SEK).

  • År
  • Ökning av Transaktion
  • Ökning av antal aktier
  • Ökning av aktiekapital
  • Aktiekapital
  • Aktier
  • Teckningskurs
  • Tecknat belopp
  • Kvotvärde
  • Augusti 2007
  • Bolagsbildning
  • 1.296.000
  • 129.600
  • 129.600
  • 1.296.000
  • 0,1
  • 129.600
  • 0,1
  • Augusti 2007
  • Apportemission
  • 31.100.000
  • 3.110.000
  • 3.239.600
  • 32.396.000
  • 0,1
  • 3.110.000
  • 0,1
  • December 2007*
  • Emission
  • 1.203.005
  • 120.300
  • 3.359.900
  • 33.599.005
  • 1,77
  • 2.129.318
  • 0,1
  • Juni 2010
  • Riktad emission
  • 3.118.639
  • 311.864
  • 3.671.764
  • 36.717.644
  • 1,1
  • 3.430.503
  • 0,1
  • Juni 2010
  • Riktad emission
  • 134.180
  • 13.418
  • 3.685.182
  • 36.851.824
  • 1,77
  • 237.499
  • 0,1
  • Juli 2011
  • Riktad emission
  • 1.276.579
  • 127.658
  • 3.812.840
  • 38.128.403
  • 1,9
  • 2.425.500
  • 0,1
  • Juni 2012
  • Riktad emission
  • 2.305.084
  • 230.508
  • 4.043.349
  • 40.433.487
  • 1,1
  • 2.305.084
  • 0,1
  • Oktober 2013
  • Riktad emission
  • 810.810
  • 81.010
  • 4.124.430
  • 41.244.297
  • 3,7
  • 3.299.997
  • 0,1
  • April 2014
  • Riktad emission
  • 217.830
  • 21.783
  • 4.146.212
  • 41.462.127
  • 3,5
  • 762.405
  • 0,1
  • November 2016
  • Riktad emission
  • 365.152
  • 36.512,2
  • 4.182.728
  • 41.827.278
  • 4,95
  • 1.807.502
  • 0,1
  • Oktober 2017
  • Apportemission
  • 900.000
  • 90.000
  • 4.272.727,9
  • 42.727.279
  • 6,75
  • 900.000
  • 0,1