Ägarstruktur 2019-12-31

  • Antal aktier
  • Kapitalandel, %
  • Röstandel, %
  • Ronald Andersson
  • 4 463 317
  • 10,2
  • 10,2
  • Försäkringsbolaget Avanza Pension
  • 3 463 422
  • 7,9
  • 7,9
  • Nordea småbolagsfond Norden
  • 2 501 489
  • 5,7
  • 5,7
  • Christer Svanholm
  • 1 840 459
  • 4,2
  • 4,2
  • Ulf Rask
  • 1 837 163
  • 4,2
  • 4,2
  • KLT Holding AB
  • 1 800 000
  • 4,1
  • 4,1
  • Fredrik Forsgren
  • 1 773 523
  • 4,1
  • 4,1
  • Johan Westman
  • 1 648 811
  • 3,8
  • 3,8
  • Nordea småbolagsfond Sverige
  • 1 599 484
  • 3,7
  • 3,7
  • Mikael Lindqvist
  • 1 145 237
  • 2,6
  • 2,6
  • Övriga aktieägare
  • 20 654 374
  • 49,5
  • 49,5
  • Totalt antal aktier
  • 42 727 279
  • 100
  • 100

Vill du veta mer?

Peter Johansson