Ägarstruktur 2018-09-30

  • Antal aktier
  • Kapitalandel, %
  • Röstandel, %
  • Ronald Andersson
  • 4 463 317
  • 10,5
  • 10,5
  • Försäkringsbolaget Avanza Pension
  • 3 891 517
  • 9,1
  • 9,1
  • Nordea Placeringsfond småbolagsfond, Norden
  • 2 262 865
  • 5,3
  • 5,3
  • Ulf Rask
  • 2 007 163
  • 4,7
  • 4,7
  • Christer Svanholm
  • 1 835 459
  • 4,3
  • 4,3
  • Fredrik Forsgren
  • 1 773 523
  • 4,2
  • 4,2
  • Johan Westman
  • 1 631 000
  • 3,8
  • 3,8
  • Mikael Lindqvist
  • 1 145 237
  • 2,7
  • 2,7
  • Ålandsbanken AB
  • 1 138 810
  • 2,7
  • 2,7
  • Peter Johansson
  • 1 092 542
  • 2,6
  • 2,6
  • Övriga aktieägare
  • 21 521 373
  • 50,1
  • 50,1
  • Totalt antal aktier
  • 42 727 279
  • 100
  • 100

Vill du veta mer?

Peter Johansson