Ägarstruktur 2019-04-30

  • Antal aktier
  • Kapitalandel, %
  • Röstandel, %
  • Ronald Andersson
  • 4 463 317
  • 10,5
  • 10,5
  • Försäkringsbolaget Avanza Pension
  • 3 410 213
  • 8,0
  • 8,0
  • Nordea småbolagsfond, Norden
  • 2 262 865
  • 5,3
  • 5,3
  • Ulf Rask
  • 2 007 163
  • 4,7
  • 4,7
  • Christer Svanholm
  • 1 835 459
  • 4,3
  • 4,3
  • Fredrik Forsgren
  • 1 773 523
  • 4,2
  • 4,2
  • Johan Westman
  • 1 631 000
  • 3,8
  • 3,8
  • Nordea småbolagsfond, Sverige
  • 1 599 484
  • 3,7
  • 3,7
  • Mikael Lindqvist
  • 1 145 237
  • 2,7
  • 2,7
  • Ålandsbanken AB
  • 1 138 810
  • 2,7
  • 2,7
  • Övriga aktieägare
  • 21 401 855
  • 49,8
  • 49,8
  • Totalt antal aktier
  • 42 727 279
  • 100
  • 100

Vill du veta mer?

Peter Johansson