Investor relations

I denna avdelning återfinns information kring Eurocons aktie, finansiella rapporter och företagspresentationer samt information kring bolagsstyrning.

Kommande rapportdatum 2020
Bokslutskommuniké 2019, 20 februari
Årsredovisning 2019, 27 mars
Delårsrapport januari-mars, 7 maj
Delårsrapport januari-juni, 28 augusti
Delårsrapport januari-september, 6 november

För beställning av rapporter, kontakta Ylva Larsson.

Vill du veta mer?

Peter Johansson
Aktiekursen
Aktie

Aktiekursen

Se Eurocons aktiekurs här

Aktiekurs
Finansiella rapporter
Aktie

Finansiella rapporter

Eurocons kvartalsrapporter och årsredovisningar hittar du här.

Finansiella rapporter