Investor relations

I denna avdelning återfinns information kring Eurocons aktie, finansiella rapporter och företagspresentationer samt information kring bolagsstyrning.

Kommande rapportdatum
Delårsrapport bokslutskommuniké 2018, 26 februari 2019
Årsredovisning 2018, 28 mars 2019
Delårsrapport januari-mars, 9 maj 2019
Delårsrapport januari-juni, 29 augusti 2019
Delårsrapport januari-september, 5 november 2019

För beställning av rapporter, kontakta Ylva Larsson.

Vill du veta mer?

Peter Johansson
Aktiekursen
Aktie

Aktiekursen

Se Eurocons aktiekurs här

Aktiekurs
Finansiella rapporter
Aktie

Finansiella rapporter

Eurocons kvartalsrapporter och årsredovisningar hittar du här.

Finansiella rapporter